<img class="ugb-img wp-image-5501 ugb-img–shape" src="https://01.cgmsite.dk/74541735/wp-content/uploads/sites/674/2023/09/profil-billede-1024×1024-1.png" alt=" <strong>Annette Nicolaisen (f. 1962)

Annette Nicolaisen (f. 1962)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra 1990 Odense Universitet
Speciallæge i Almen Medicin 1998
Praktiserende læge siden 1998. I Vojens fra 2003

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Gestaltterapeutisk forening

Efteruddannelse:
Uddannet gestaltterapeut i 2001 (Vorevadbro psykolog Michael Sonne)
Overbygning – integrativ gestaltterapi 2010
10 årlige kursusdage til diverse efteruddannelse

<img class="ugb-img wp-image-5501 ugb-img–shape" src="https://01.cgmsite.dk/74541735/wp-content/uploads/sites/674/2023/09/profil-billede-1024×1024-1.png" alt=" <strong>Gitte Højen (f. 1973)

Gitte Højen (f. 1973)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra 2003 Aarhus Universitet
Speciallæge i Almen Medicin 2011
Praktiserende læge siden 2011 i Vojens

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Efteruddannelse:
2-årig uddannelse i kognitiv terapi (Cektos)
10 årlige kursusdage til diverse efteruddannelse

<img class="ugb-img wp-image-5501 ugb-img–shape" src="https://01.cgmsite.dk/74541735/wp-content/uploads/sites/674/2023/09/profil-billede-1024×1024-1.png" alt=" <strong>Jørgen Mink (f. 1977)

Jørgen Mink (f. 1977)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra 2004 Odense Universitet
Speciallæge i Almen Medicin 2011
Praktiserende læge siden 2011 i Vojens

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Dansk muskuloskeletal forening

Efteruddannelse:
10 årlige kursusdage til diverse efteruddannelse

<img class="ugb-img wp-image-5501 ugb-img–shape" src="https://01.cgmsite.dk/74541735/wp-content/uploads/sites/674/2023/09/profil-billede-1024×1024-1.png" alt=" <strong>Mads Hjort Jaritz (f. 1976)

Mads Hjort Jaritz (f. 1976)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra 2006 Aarhus Universitet
Speciallæge i Almen Medicin i 2015

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Dansk selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Organisation

Mette Johansen

(KBU-læge)

Mette skal være hos os i perioden d. 01.08.23 – 31.01.24.
Mette har læst på Syddansk Universitet i Odense. Hun flyttede til Sønderjylland i forbindelse med arbejde.
Før Mette startede her på Margrethevej 6, har hun arbejdet på afdelingen for medicinske sygdomme (ældremedicinsk og mave/tarmafsnittet) samt været på FAM (fælles akut modtagelsen) på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.